O NÁS

Občianske združenie Nikolka sme pôvodne založili pre malú bojovníčku Nikolku Polákovú, ktorá sa narodila predčasne v 31.týždni tehotenstva s ojedinelou diagnózou chylothorax. Ťažký štart do života a nedostatočné okysličenie mozgu nezostalo bez následkov a Nikolka bojuje s diagnózou detská mozgová obrna,neskôr sa pridružil aj detský autizmus. Nikolka má 8 rokov, no nerozpráva, nebehá a nehrá sa ako jej zdraví rovesníci. Je plne plienkovaná a kŕmená a denne musí absolvovať množstvo rehabilitácií, terapií a špeciálnej pedagogiky. Ale jej rodičia Ľubomíra a Jozef, a sestrička Simonka ju bezhranične ľúbia, nevzdávajú sa a veria, že prídu ďalšie pokroky. Keďže vieme, aká náročná je starostlivosť o hendikepované dieťatko po všetkých stránkach, rozhodli sme sa cez naše o.z. pomáhať ďalším rodinám s podobným osudom .

Cieľom občianskeho združenia je:

Prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu, životných podmienok a sociálneho statusu hendikepovaným a ťažko chorým deťom a občanom s telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím a ich rodinám. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sa činnosť združenia zameriava na:

- organizovanie hudobných, divadelných a kultúrnych podujatí s cieľom získať finančné prostriedky pre plnenie potrieb a cieľov združenia
-organizovanie charitatívnych akcií, zbierok a aukcií, výroba a predaj propagačných predmetov s cieľom získať prostriedky k dosiahnutiu cieľov združenia
-pomôcť rodičom hendikepovaných detí získať alternatívne zdroje financovania liečby, rehabilitácií, terapií a pomôcok,alebo priama pomoc s financovaním podľa finančných možností združenia
-poskytovanie zdravotných, sociálnych, rehabilitačných, pedagogických služieb a iných doplnkových terapií a konzultácií rodinám, založenie a prevádzkovanie denného centra

GALÉRIA

Denné centrum
Koncert BABY BAND
Nikolkine terapie
Vianočný koncert
Charitatívny koncert
"Spolu bez barier"

SPONZORI A PARTNERI

POMOC

Ak by ste chceli pomôcť a prispieť Nikolke na liečbu, či zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, môžete tak urobiť vkladom na účet, alebo prostredníctvom darovania 2% z daní. Rodičia Nikolky sú vďační za akúkoľvek pomoc, preto nás neváhajte kontaktovať.

IBAN:
SK83 1100 0000 0029 4102 3684

SWIFT:
TATRSKBX

Telefón:
+421 907 898 228
Ing.Ľubomíra Poláková
štatutárny zástupca

E-mail:
nikolkaoz@nikolkaoz.sk

Adresa:
NIKOLKA o.z.
Športová 2280/94
926 01 Sereď

IČO: 42402107